Verlofmelding

Eigen mailadres, voor een kopie van de melding
vb:"03-01-2022" of "03-01-2022 tm 07-01-2022"
Vb: "doktersbezoek" "vakantie" "uurtje opgenomen" etc.